Regulament SHOWDOWN

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ  A SPORTULUI PENTRU NEVĂZĂTORI  

REGULAMENT SHOWDOWN (COMPETIȚIE) 2018 – 2021 

Regulamentul a fost negociat și aprobat de către Subcomitetul Showdown IBSA, Handen, octombrie 2017. Regulile sunt valabile începând cu 1 ianuarie 2018.

Acest regulament va guverna competiția Showdown la toate Campionatele Mondiale IBSA, Campionatele Continentale IBSA și toate celelalte evenimente organizate de IBSA.

1. INTRODUCERE

Showdown este jucat de doi jucători. Jocul se desfășoară pe o masă dreptunghiulară cu porți la fiecare capăt și un fileu central. Pentru a juca, sunt necesare palete și o minge audibilă. Obiectivul jocului este de a trimite mingea peste masă, sub fileul central, pe partea de masă a adversarului, în timp ce adversarul încearcă împiedicarea acestui lucru.

1.1 Regulile jocului sunt prezentate mai jos.

1.2 Sistemul de joc al turneului va fi stabilit de către Subcomitetul IBSA Showdown, în colaborare cu organizatorul evenimentului.  Pentru a fi considerată un turneu recunoscut oficial de către Subcomitetul IBSA Showdown, competiția trebuie să urmeze instrucțiunile aprobate de către Subcomitetul IBSA Showdown, care acordă puncte pentru sistemul internațional de clasare.

1.3 Țările care organizează campionate naționale aprobate de federațiile proprii, trebuie să respecte regulamentul internațional IBSA Showdown. În caz contrar, jucătorii participanți nu vor primi puncte pentru sistemul oficial de clasare.

1.4 În cazul unei neînțelegeri ale Regulamentului IBSA Showdown, versiunea în limba engleză va prevala.

Acest regulament este format din patru părți:

A: DEFINIȚII

B: REGULI DE JOC

C: SPECIFICAȚII ECHIPAMENTE

D: REGULI  PENTRU JOCUL  ÎN ECHIPĂ

A: DEFINIȚII

● Mâna care ține paleta: 

Mâna (până la și inclusiv 6 cm peste articulația încheieturii mâinii) care ține paleta. Mâna care ține paleta include protecția mâinii așa cum este descris în regula 10.2.

● Fileul central:

Placa dreptunghiulară care împarte zona de joc în două laturi. Fileul central se sprijină pe pereții laterali deasupra zonei de joc.

● Place de contact: 

Capacul îngust de lemn care se sprijină pe partea superioară a ambilor pereți de capăt.

 ● Renunțarea la un meci:

Când un jucător „renunță la un meci”, el renunță în mod voit, de exemplu din cauza unei accidentări.

Jucătorul care renunță la un meci va păstra toate punctele de minge și de set pe care le-a câștigat deja. El/ea pierde cu cel mai mic rezultat posibil.

Exemplu: Jucătorul A a câștigat primul set 11:5 și conduce în al doilea set 7:2, apoi renunță la meci din cauza unei accidentări. Jucătorul B câștigă acest meci 11:5, 7:11,0:11.

● Gol

Un gol este marcat atunci când mingea intră complet în poartă sau jucătorul care primește golul împinge mingea în mod intenționat din poartă cu orice parte a corpului și arbitrul este conștient de acest lucru.

● Zona de punctaj:

Spațiul dintre poartă și (inclusiv) linia de delimitare tactilă.

● Poarta: 

Deschiderea dintre puntea de joc orizontală și peretele de capăt vertical.

● Limba: 

Jucătorul și antrenorul său au voie să vorbească în orice limbă, cu următoarele excepții:

o Dacă antrenorul dorește să-și încurajeze sau să-și susțină jucătorul atunci când mingea nu este în joc, este permisă doar limba oficială a turneului (se aplică regula 9.1 sau 9.2 în caz de încălcare).

● Pierderea implicită:

Un jucător „pierde un meci în mod implicit” atunci când încalcă o anumită regulă.

Jucătorul care pierde un meci în mod implicit va pierde toate seturile fără niciun punct de minge. Punctele de minge și de set deja câștigate de acel jucător vor fi anulate.

Exemplu: 11:0, 11:0, 11:0.

● Meci:

Orice combinație de seturi, de ex. cel mai bun din trei (2-1) sau în faza eliminatorie în cadrul CE/WC: cel mai bun din cinci (3-2).

● Mâna liberă: 

Mâna care nu ține paleta. Poate fi numită și „mână liberă”.

● Suprafața de joc:

Este definită după cum urmează:

o Pe părțile laterale, pe pereții laterali și pereții de capăt fără limite verticale.

o În partea de jos, lângă suprafața zonei de joc.

o Partea superioară a pereților laterali.

o Partea superioară a plăcii de contact este exclusă. Partea negativă a tablei de contact și partea din față a plăcii de contact fac parte din suprafața de joc.

● Penalizare:

Sancțiune severă pentru încălcarea gravă a regulilor sau abaterea din partea jucătorului sau antrenorului în timpul meciului (inclusiv toate pauzele). O penalizare poate fi emisă fie cu sau fără avertisment. Emiterea unei penalități nu va modifica ordinea de serviciu.

o Dacă meciul a fost oprit de arbitru pentru a da un penalty, acesta va continua cu o re-servire.

o Dacă pedeapsa a fost dată când mingea nu era în joc, meciul va continua cu următorul serviciu regulat.

● Greșeală de joc:

Eșec cauzat de greșeli tehnice sau neintenționate în timpul jocului, care de obicei provoacă pierderea unui (1) punct.

● Zona de joc:

Suprafața plăcii orizontale.

● Serviciu la rând:

O serie de două (2) serve.

● Set:

Un set este o parte a unui meci în care un jucător va câștiga atunci când atinge minimum unsprezece (11) puncte cu o marjă de două (2) puncte față de adversarul său.

Meciurile de echipă se joacă la un minim de 31 de puncte cu o marjă de (2) puncte față de echipa adversă.

● Durata de joc: 

Timpul total de joc acumulat.

● Încălzirea 

Se aplică competițiilor individuale și pe echipe.

Timpul în care doi sau mai mulți jucători se pot antrena liber unul cu celălalt și se pot obișnui cu masa. Timpul pentru încălzire este de obicei de 60 de secunde, dar poate fi schimbat de către arbitru dacă el/ea consideră necesar. De asemenea, încălzirea poate fi omisă complet.

În timpul încălzirii, jucătorii trebuie să poarte toate echipamentele necesare pentru Showdown.

În timpul încălzirii, discuțiile între jucător și antrenorul său nu sunt permise (se aplică regula 9.3 în caz de încălcare).

Încălzirea este începută și oprită de către arbitru fie prin fluierat, fie dând o comandă verbală.

Avertismentele emise sunt valabile pe durata întregului meci.

Un avertisment emis în jocul în echipă este valabil pentru întreaga echipă și pe durata întregului meci.

Arbitrul poate emite un avertisment atunci când mingea este în joc sau în pauze.

Dacă avertismentul este emis în timpul jocului, arbitrul oprește meciul cu un (1) fluier, dă avertismentul și motivul și reia meciul cu o re-servire.

o Dacă meciul a fost oprit de arbitru pentru a emite un avertisment, acesta va continua cu o re-servire.

o Dacă avertismentul a fost dat când mingea nu era în joc, meciul va continua cu următorul serviciu regulat.

B: REGULI DE JOC 

2. REGULI GENERALE 

2.1 În timpul desfășurării turneului, oficialii pentru fiecare masă vor fi:

• Arbitru (fără dificultăți de vedere)

• Arbitru secund (timp scurs, time out, scor și numărul de serve)

Arbitrul poate, de asemenea, să-și asume toate sarcinile arbitrului secund. Această regulă nu trebuie aplicată meciurilor de play-off din cadrul Campionatelor Continentale/Mondiale unde trebuie să existe doi oficiali.

2.2 Dacă arbitrul este accidentat, el/ea oprește meciul și el/ea trebuie să fie înlocuit de un alt arbitru.

2.3 Arbitrul trebuie să asiste meciul la Campionatele Continentale / Mondiale în limba engleză. Jucătorii care nu înțeleg limba oficială pot folosi un interpret, dar aceștia trebuie să îl anunțe înainte de meci.

2.4 Arbitrul se va asigura că regulile jocului sunt respectate în toate cazurile. Arbitrul are opțiunea de a folosi asistența arbitrului secund (dacă el/ea este prezent) înainte de a lua o decizie sau de a striga „let” și, prin urmare, de a desemna o re-servire dacă el/ea nu a fost în măsură să evalueze corect o situație cu certitudine.Decizia arbitrului este definitivă.

2.5 După verificarea echipamentului, jocul va fi ponit și oprit de către arbitrul care va fluiera, o dată pentru a porni sau a opri, de două ori pentru gol și un fluierat lung la încheierea setului/meciului.

2.6 Câștigătorul este jucătorul care atinge minimum unsprezece (11) puncte având o marjă de două puncte (2) față de adversar.

2.7 Nu este permisă nicio limită de timp pentru Campionatele Naționale / Continentale / Mondiale. Organizatorii oricărui alt turneu pot introduce joc cu limită de timp. Organizatorul trebuie să informeze participanții despre limita de timp înainte de turneu.

2.8 Dacă meciul se joacă cu un timp limită, jucătorul care este în avans atunci când timpul alocat pentru set a expirat, va fi declarat câștigător. Dacă, atunci când timpul a expirat, există o remiză, va fi aruncată o monedă pentru a determina ce jucător va servi și următorul punct câștigă.

2.9 Jucătorii își vor schimba partea după fiecare set. În ultimul set al meciului, jucătorii își vor schimba partea după ce un (1) jucător a marcat șase (6) puncte sau după ce a trecut jumătate din timpul de joc 

2.10 Dacă se joacă doar un (1) set, se aplică regula 2.9.

2.11 Timpul limită pentru schimbarea părților de teren este de un (1) minut (60 de secunde). Arbitrul dă un avertisment sonor cu 15 secunde înainte ca time-out-ul sau schimbarea părților de teren să se încheie. Arbitrul strigă: 15 secunde.

2.12 Când își schimbă partea de teren, jucătorii se vor deplasa la dreapta lor.

2.13 În timpul schimbării părților de teren, se aplică regulile de timeout (vezi 3.1).

2.14 Înainte de meci, jucătorul trebuie să anunțe arbitrului numele antrenorului său. Jucătorul își poate anunța antrenorul chiar dacă antrenorul nu este prezent. Antrenorul poate intra/ieși din sală numai când setul se termină și arbitrul trebuie să deschidă ușa între seturi.

Jucătorul poate schimba antrenorul anunțat până când arbitrul începe încălzirea.

2.15 În timpul schimbării părților de joc, jucătorul se poate înviora singur sau cu asistența antrenorului. Jucătorul trebuie să rămână în camera de joc.

2.16 Spectatorii trebuie să păstreze liniștea în timpul jocului. După ce arbitrul fluieră, spectatorii și antrenorii pot aplauda. Arbitrul asigură tăcerea înainte de reluarea jocului și în timp ce mingea este în joc. Publicul trebuie să intre și să iasă când se termină setul. Arbitrul trebuie să deschidă ușa între seturi.

2.17 Antrenorul trebuie să rămână pe partea de masă a jucătorului său.

3. TIME OUTS (PAUZE)

3.1 Fiecare jucător va avea dreptul la un (1) time-out dintr-un (1) minut (60 de secunde) în timpul unui set. Solicitările de time-out trebuie făcute arbitrului în timpul unei pauze de joc. Time-out poate fi solicitat fie de jucător, fie de antrenor. Numai în timpul unui time-out și al schimbărilor părților de joc, poate avea loc orice discuție între antrenor și jucător (vezi și 2.12, 2.13).

3.2 Arbitrul poate opri meciul ori de câte ori consideră necesar (de exemplu, în caz de accidentare, zgomot excesiv, pentru vizitele la toaletă ale arbitrului sau ale jucătorului etc.). Arbitrul reia meciul cu o re-servire dacă meciul a fost oprit când mingea era în joc.

Dacă arbitrul acordă permisiunea unui jucător de a merge la toaletă, timpul limită pentru a reveni la masă este de cinci (5) minute. Dacă jucătorul nu se întoarce în această limită de timp, el/ea pierde meciul în mod implicit.

3.3 Arbitrul poate solicita un time-out medical dacă jucătorul este accidentat. Jucătorul trebuie să fie gata să joace în 5 minute, altfel pierde meciul în mod implicit.

3.4 Cronometrul meciului va fi oprit în timpul unui timeout sau pauză în joc.

4. PUNCTAJ

4.1 Se acordă două (2) puncte pentru un gol. Când a fost marcat un gol, arbitrul fluieră de două ori.

4.2 Jucătorii pot înscrie puncte, indiferent de jucătorul care servește.

4.3 Se acordă un (1) punct adversarului jucătorului care lovește mingea în fileu și îi oprește mișcarea înainte. Mingea este considerată în „mișcare înainte” dacă mingea lovește partea de jos a fileului și trece direct pe cealaltă parte a mesei.

4.4 Se acordă un (1) punct adversarului jucătorului care lovește mingea peste fileu.

4.5. Este acordat un (1) punct adversarului jucătorului care atinge mingea cu orice parte a corpului său, alta decât paleta sau mâna care ține paleta, în zona de joc.

4.6 Se acordă un (1) punct adversarului jucătorului a cărui paleta sau mâna care ține paleta face ca mingea să părăsească zona de joc a mesei.

4.7 Se acordă un (1) punct adversarului jucătorului care prinde sau oprește mingea mai mult de două (2) secunde, astfel încât mingea să fie inaudibilă pentru adversar. Măsurarea celor „două secunde” nu se face cu cronometru, ci este la latitudinea arbitrului.

4.8 Se acordă un (1) punct adversarului jucătorului care lovește mingea și aceasta atinge partea de sus a plăcii de contact.

4.9 Nu este permis niciun contact cu mingea în zona de poartă. Dacă se întâmplă acest lucru, un (1) punct va fi acordat adversarului acelui jucător. Mai exact: dacă mingea atinge paleta sau mâna care ține paleta în zona de poartă și se deplasează direct în poartă, se consideră gol și se acordă două (2) puncte adversarului. Dacă mingea atinge paleta sau mâna care ține paleta și după aceasta atinge orice altă parte a corpului, se consideră o atingere neconformă și un (1) punct este acordat adversarului. Dacă mingea atinge paleta sau mâna care ține paleta și merge oriunde altundeva, în sau în afara mesei, se consideră apărare neconformă și un (1) punct este acordat adversarului din cauza primei propoziții din această regulă: Nu

5. ÎNCEPEREA JOCULUI

5.1 Înainte de începerea meciului, arbitrul, arbitrul secund, jucătorii și antrenorii vor fi prezentați de către arbitru.

5.2 Înainte de începerea meciului, arbitrul va inspecta protecția opacă a ochilor, paletele, orice protecție pentru mâini și ținuta purtată de jucători.

5.3 Înainte de începerea jocului, arbitrul va arunca o monedă. Jucătorul care este primul de pe listă va fi rugat să aleagă capul sau pajura. Jucătorul care câștigă tragerea la sorti va avea posibilitatea de a alege să ia sau să ofere primul serviciu adversarului său.

5.4 Protecția ochilor trebuie purtată pe tot parcursul meciului. Încălzirea, time-out-urile și schimbările părților de joc/capetelor fac parte din meci. Jucătorii nu au voie să-și atingă protecția ochilor. El/ea trebuie să ceară permisiunea arbitrului de a face acest lucru, chiar și în pauze. Dacă i se acordă permisiunea, el/ea trebuie să se întoarcă de la masă. Înainte de a relua jocul, arbitrul verifică protecția ochilor, astfel încât să fie corect așezată pe față și suprafața întunecată să nu conțină spații prin care să se vadă.

Dacă jucătorul încalcă această regulă, un (1) punct va fi acordat adversarului.

Dacă un jucător își atinge masca fără permisiunea arbitrului înainte de a începe setul, setul va începe cu scorul de 1:0 pentru jucătorul care a primit punctul. Meciul va începe cu ordinea obișnuită de servire.

Dacă un jucător își atinge masca în timpul jocului, arbitrul va opri meciul și va acorda un (1) punct adversarului său. Meciul continuă cu o re-servire.

5.5 Arbitrul va da mingea către jucătorul care servește și îi va întreba pe ambii jucători, mai întâi pe returnător și apoi pe cel care servește, dacă sunt gata de joc. Când arbitrul primește o confirmare pozitivă de la ambii jucători care răspund DA, arbitrul anunță scorul și apoi numărul serviciului. Apoi arbitrul va semnala începerea jocului fluierând o dată. Acest lucru ar trebui folosit la începutul meciului, setului, după time-out și pauze neobișnuit de lungi. (De exemplu: A este cel care servește. B este adversarul. „B este pregătit? – Da! – Este A gata? – Da! – Să începem, scorul este zero zero. Primul serviciu al lui A. – Fluieră.”

6. SERVICIUL

6.1 După un semnal de fluier din partea arbitrului, jucătorul care servește mingea trebuie să facă acest lucru în două (2) secunde. Dacă nu o face, oponentului i se acordă un (1) punct. Același lucru se va întâmpla dacă jucătorul începe să servească înainte ca arbitrul să fluiere.

6.2 Mingea trebuie pusă pe suprafață înainte de servire. Dacă acest lucru nu se întâmplă, jucătorul pierde imediat un (1) punct.

6.3 Rostogolirea mingii în mod intenționat înainte de a o lovi nu este permisă și se va considera serviciu neconform. Adversarul i se va acorda un (1) punct.

● După plasarea acesteia pe suprafața de joc și eliberarea mingii, mingea este lăsată să se rostogolească înainte ca jucătorul să o lovească cu paleta, cu condiția ca jucătorul să nu o miște intenționat. (De exemplu, jucătorul cu o singură mână va avea probleme în a menține mingea nemișcată sau masa nu este complet dreaptă).

Jucătorul poate plasa mingea într-o altă locație pe suprafața de joc chiar și după ce arbitrul a pornit jocul fluierând (regula 6.1 se aplică în continuare).

6.4 La servire, fiecare atingere a mingii cu paleta se consideră un (1) serviciu.

6.5 Dacă jucătorul ratează mingea în timpul serviciului, se va folosi una dintre aceste două interpretări:

● dacă nu s-a auzit niciun sunet (pentru arbitru) jucătorul poate balansa mingea de mai multe ori (până când atinge limita de 2 secunde pentru serviciu).

● dacă s-a auzit un sunet (pentru arbitru) balansarea este considerată un serviciu.

6.6 Fiecare jucător va servi de două (2) ori consecutiv.

6.7 O minge servită trebuie să sară de pe peretele lateral exact o dată înainte de a trece pe sub fileul central. Dacă acest lucru nu se întâmplă, arbitrul trebuie să oprească jocul și un (1) punct va fi acordat adversarului. Dacă mingea servită „alunecă” de-a lungul unei laturi ale peretelui mesei, se consideră ca fiind sărituri multiple și un (1) punct este acordat adversarului. Când, în timpul serviciului, mingea lovește partea de jos a fileului central și trece direct pe cealaltă parte a mesei, nu va fi considerată nicio greșeală de joc.

6.8 După ce arbitrul a anunțat serviciul, jucătorul trebuie să fie pregătit să servească fără a întârzia jocul. Jucătorul arată că este gata să servească așezând mingea pe masă.

7. JOCUL

7.1 Un (1) punct va fi acordat adversarului unui jucător care își ține mâna liberă în spațiul de joc, cu excepția cazului în care schimbă mâinile. Arbitrul va tolera o mână liberă peste suprafața de joc atâta timp cât face parte dintr-o mișcare naturală atunci când balansează paleta pentru a lovi mingea. Mâna liberă poate ajunge peste placa de contact. Jucătorul nu are voie să-și pună degetele/mâna în jos sub linia plăcii de contact sau să apuce placa de contact cu degetele. Este tolerată sprijinirea cu partea superioară a corpului în zona de joc. În fiecare caz, regula 4.5 se aplică în continuare.

7.2 Paleta trebuie ținută într-o mână tot timpul cu excepția schimbării mâinilor. O încălcare a acestei reguli va duce la pierderea unui (1) punct.

7.3 Dacă jucătorul scapă paleta, el/ea pierde imediat un (1) punct.

7.4 Când se rupe o paletă și jocul nu poate fi continuat, arbitrul va dispune imediat o re-servire. Orice punct(e) marcat(e) după ce s-a rupt o paletă, nu sunt luate în considerare chiar dacă arbitrul nu a fluierat încă. Paleta este considerată ruptă atunci când este grav deteriorat ăsau dacă una sau mai multe componente majore ale paletei s-au rupt și nu mai sunt atașate una de alta.

8. MINGE MOARTĂ 

8.1 Arbitrul va considera o „minge moartă” și o re-servire atunci când, în opinia sa, mingea se mișcă atât de încet încât nu va ajunge la punctul în care jucătorul poate ajunge la minge și poate continua jocul sau un jucător a pierdut urma mingii.

8.2 Dacă mingea este inaudibilă mai mult de două (2) secunde, arbitrul o consideră minge moartă. Mingea este inaudibilă atunci când arbitrul nu o poate auzi mișcându-se pe masă

9. PENALIZĂRI

9.1 Penalizări cu avertismente.

Fiecare dintre incidentele enumerate sub 9.1 va fi sancționat cu

● Prima infracțiune: Avertisment

● A doua infracțiune și următoarele: arbitrul va acorda o penalizare de două (2) puncte.

9.1.1 Nu se joacă din spatele mesei.

• Jocul trebuie să se desfășoare de la capătul mesei. Un jucător nu trebuie să joace de pe marginea mesei. Nu este permis să te ții de nicio parte a mesei cu mâna liberă, excepție făcând capătul mesei. „Capătul” este definit de curbura mesei, incluzând întreaga curbură.

9.1.2 Agățarea mingii cu degetul.

• Nu este permisă deplasarea mingii prin agățare sau ținând-o cu niciun deget.

9.1.3 Împingerea, mișcarea excesivă sau constantă a mesei într-un mod deranjant.

9.1.4 Zgâriatul paletei într-un mod deranjant.

9.1.5 Vorbirea în timpul jocului sau pauză în joc (cu excepția punctelor 2.12, 2.13, 3.1).

9.1.6 Împingerea oricărei părți a corpului în zona de poartă din exterior.

9.1.7 Orice alte activități considerate de arbitru ca fiind deranjante pentru adversar sau care întârzie intenționat jocul.

9.2 Penalizări fără avertismente.

Fiecare dintre incidentele enumerate sub 9.2  va cauza imediat o penalizare de două (2) puncte.

9.2.1 Telefonul mobil sau orice alt dispozitiv electronic al unui jucător sau al antrenorului acestuia care face orice fel de zgomot în timpul meciului.

9.2.2 Orice încercare a antrenorului de a face semne secrete jucătorului său între servicii.

Acest lucru va fi considerat imediat o abatere gravă. Arbitrul va scoate direct antrenorul din sala de joc.

9.3 Alte sancțiuni

9.3.2 Abatere foarte gravă a jucătorului.

• În cazuri, ca de ex. înjurături la adresa arbitrului, aruncarea mingii sau a paletei sau acțiuni similare, arbitrul are dreptul de a sancționa imediat jucătorul care încalcă regulile. Jucătorul care încalcă regulile pierde meciul în mod implicit.

9.3.3 Arbitrul poate scoate afară din sală  suporteri sau antrenori,  în cazul unei abateri incorecte.

9.3.4 Jucătorul trebuie să fie în sala de joc la ora specificată. Dacă arbitrul așteaptă cinci (5) minute și jucătorul nu apare, el/ea pierde meciul implicit. Dacă un jucător întârzie în mod repetat, el/ea poate fi exclus din turneu.

10. ȚINUTĂ

10.1. Jucătorii trebuie să poarte o cămașă cu mânecă scurtă, cu mâneci care nu depășesc lungimea cotului.

10.2. Jucătorii trebuie să poarte protecție pentru mâini.

● Protecția mâinilor nu trebuie să acopere mai mult de șase (6) cm din braț măsurată de la încheietura mâinii.

● Grosimea protecției mâinilor poate fi de maxim 2,5 cm în partea din față (toate degetele) până la încheietura mâinii

● Protecția mâinilor nu trebuie să mărească mâna cu mai mult de doi (2) cm (pe fiecare parte).

● La măsurarea mâinilor, degetul mare este exclus.

10.3. Jucătorii pot purta protecție de șase (6) cm deasupra brațului, dar trebuie să fie de o culoare diferită de cea a mănușii (de exemplu, banderole, bandaje etc.). Această parte a protecției nu este considerată a fi parte a mâinii care ține paleta.

● Modalitățile permise de a marca capătul celor șase (6) cm sunt:

o purtarea unei mănuși care se extinde cu șase (6) cm deasupra articulației încheieturii mâinii.

o purtarea unei banderole de ACEEAȘI culoare ca mănușa, care ajunge până la șase (6) cm deasupra articulației încheieturii, dacă protecția mâinii este mai scurtă decât atât.

o purtarea unei banderole de o ALTĂ culoare decât mânușa, ÎNCEPÂND la șase (6) cm deasupra articulației încheieturii mâinii (în acest fel brațul poate rămâne descoperit până la șase (6) cm de la încheietură)

o orice combinație între punctele de mai sus

10.4. Jucătorii trebuie să poarte protecție opacă pentru ochi care ascunde complet vederea jucătorului. Ochelarii de schi alpin întunecați sau alternative adecvate, cum ar fi măștile goalball, sunt singurele tipuri care sunt permise. Marginea ochelarilor trebuie să fie căptușită cu spumă sau material siliconic pentru a opri complet orice lumină. Aceasta înseamnă că nu este permis să se vadă absolut nicio lumină atunci când arbitrul verifică masca – aceasta înseamnă „întuneric complet” la propriu. Jucătorii sunt responsabili să aibă o protecție a ochilor pregătită corespunzător pentru a putea participa la o competiție.

10.5. Arbitrul trebuie să fie clar identificabil ca arbitru.

C: SPECIFICAȚII ECHIPAMENTE

11. PALETELE

Paletele vor fi fabricate dintr-un material dur, neted, cu o lungime de treizeci (30) cm. Poate fi acoperit cu material moale (un strat de până la doi (2) mm pe o parte sau pe ambele părți). Suprapunerea mânerului și a lamei poate avea orice lungime.

Dimensiuni maxime:

● Lungimea totală 30 cm

● Lungimea lamei: 20 cm

● Lățimea lamei: 7,5 cm

● Grosimea lamei: 1 cm (inclusiv capacul moale)

● Diametru mâner: 4 cm

● Grosimea capacului moale poate fi de până la doi (2) mm pe fiecare parte, dar lățimea totală a lamei nu trebuie să fie mai mare de zece (10) mm. De exemplu, este posibil ca o paletă să aibă aceste dimensiuni: capac moale de 2 mm + lamă de 6 mm + capac moale de 2 mm.

● Lățimea și lungimea proeminenței mânerului și a lamei pot fi de până la patruzeci (40) mm (acest lucru este în concordanță cu lățimea mânerului).

Planuri disponibile pe site-ul web IBSA – http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules

12. MINGI

Mingile trebuie să fie audibile. Mingile trebuie să aibă un diametru de șase (6) cm, cu o suprafață tare și netedă. Mingile trebuie să fie aprobate de Subcomitetul IBSA Showdown pentru a fi folosite în timpul turneelor IBSA.

Toate turneele IBSA sunt campionate și turnee oficiale în care se pot primi puncte pentru clasamentul IBSA.

13. MASA

Dimensiuni:

● Lungimea interioară: 366 cm (toleranță 5 mm)

● Lățimea interioară: 122 cm (toleranță 5 mm)

● Înălțime (De la zona de joc la podea): 78 cm

● Perete lateral: 14 cm

● Colțuri (raza interioară): 23 cm

● Buzunar pentru poartă (semicerc): 30 cm diametru

● Orificiu vertical dreptunghiular: 30 cm x 10 cm (în peretele de capăt)

● Linie de delimitare tactilă pentru zona de poartă: 40 cm diametru

● Placă de contact: 5 cm înălțime spre interiorul mesei, este permisă o proeminență posterioară în afara mesei.

● Fileu central: 42 cm de partea superioară a pereților laterali, 10 cm deschidere de la zona de joc.

D: REGULI PENTRU JOCUL ÎN ECHIPĂ

20. REGULI GENERALE PENTRU JOCUL ÎN ECHIPĂ

20.1 Competiția pe echipe se desfășoară conform regulilor IBSA Showdown pentru joc unic, așa cum este menționat mai sus, dacă nu există alte modificări.

21. ECHIPE

21.1 O echipă trebuie să fie mixtă, adică formația este formată din doi (2) jucători bărbați și una (1) jucătoare femeie și/sau invers.

21.2 Este posibilă schimbarea unui (1) jucător până la echipa completă pentru un nou meci în timpul competiției (echipa este formată din cinci (5) jucători). Jucătorii nu trebuie să fie înscriși în lista de echipe a unei alte echipe naționale, de ex. un jucător din echipa națională A nu poate juca pentru echipa națională B în timpul turneului.

22. REGULI SUPLIMENTARE

22.1 Câștigătorul meciului este o echipă care atinge un minim de treizeci și unu (31) de puncte cu o marjă de două (2) puncte, de exemplu: 31:29.

22.2 Fiecare jucător are trei (3) servicii după care el/ea se retrage și le cedează coechipierului său, care trebuie să prindă mai întâi trei (3) servicii date de către jucătorul advers.

22.3 Înainte de începerea jocului, antrenorii trebuie să informeze arbitrul despre formație și să atribuie numerele prin care jucătorii merg să servească și să returneze. Formația ar trebui anunțată în secret înainte de aruncarea monedei.

22.4 Jucătorii trebuie să rămână în sală pentru a fi pregătiți să-și schimbe coechipierul.

22.5 Înainte de începerea jocului, arbitrul va arunca o monedă. Echipa (un jucător sau antrenor) prima pe listă va fi rugată să aleagă cap sau pajură. Echipa care câștigă tragerea la sorți va avea posibilitatea de a alege, după aflarea ordinii de joc a echipei adverse, să ia sau să cedeze primul serviciu echipei adverse.

22.6 În meciurile pe echipe, schimbările de echipă se vor face atunci când o (1) echipă a atins scorul de șaisprezece (16). Arbitrul trebuie să deschidă ușa.

22.7 Fiecare echipă poate lua câte un (1) time-out în timpul fiecărui meci.

23. SISTEMUL DE JOC

1. Jucătorul 1 din echipa A (A1) servește de 3 ori împotriva jucătorului 1 din echipa B (B1).

2. După 3 serve jucătorul A1 pleacă, iar jucătorul B1 servește de 3 ori împotriva jucătorului A2.

3. După 3 serve jucătorul B1 pleacă, iar jucătorul A2 servește de 3 ori împotriva jucătorului B2.

4. După 3 serve jucătorul A2 pleacă, iar jucătorul B2 servește de 3 ori împotriva jucătorului A3.

5. După 3 serve jucătorul B2 pleacă, iar jucătorul A3 servește de 3 ori împotriva jucătorului B3.

6. După 3 serve jucătorul A3 pleacă, iar jucătorul B3 servește de 3 ori împotriva jucătorului A1.

7. După 3 serve jucătorul B3 pleacă, iar jucătorul A1 servește de 3 ori împotriva jucătorului B1.

Această ordine se repetă până la acumularea a 31 de puncte (a se vedea articolul 22.3).